ร่วมงานกับเรา - BoxZa Racing

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Creative จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • Web Desgin และ  Graphic Design จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • คอลั่มนิส รถซิ่ง รถยนต์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • พนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • นักศึกษาฝึกงาน Graphic Design

Creative 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุธิการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรร สามารถออกแบบคิดงานโฆษณาได้
 • สามารถออกแบบแนวคิดของรายการทีวีเกี่ยวกับรถยนต์ ในรูปแบบที่แตกต่างได้ บนพื้นฐานความฮา ความมันส์ ความสนุกได้
 • สามารถทำการออกแนวคิด รายละเอียดของกิจกรรมที่บริษัท จัดขึ้นได้
 • สามารถทำการตัดต่อ VDO ได้ 
 • ชำนาญด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO เป็นอย่างดี
 • เคยผ่านงานด้าน Creative มาก่อน
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบคิดงานโฆษณาได้
 • ออกแบบแนวคิดรายการทีวีเกี่ยวกับรถยนต์
 • ออกแบบแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมได้
 • ตัดต่อ VDO

รายได้ : พิจารณาตามความสามารถ


Web Design และ Graphic Design 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดวุธิการศึกษา
 • สามารถออกแบบสร้างงาน และ แก้ไข Website งาน Graphic ทุกประเภท
 • มีทักษะหรือความรู้เบื้องต้น ด้าน HTML, CSS, JavaScript 
 • สามารถทำการ Slice Design ในรูปแบบ Responsive โดยใช้ Bootstrap Version 3 ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านงานออกแบบกราฟฟิค อาทิเช่น ออกแบบเว็บไซต์ และ โลโก้ แบนเนอร์ ป้ายโฆษณาต่างๆ ด้วยลักษณะการทำงาน แบบให้อิสระทางความคิด

รายได้ : พิจารณาตามความสามารถ


คอลั่มนิส รถซิ่ง รถยนต์ จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • มีความรู้ด้านรถแต่งเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน Social NetWork เป็นอย่างดี
 • สามารถทำการตกแต่งรูปภาพได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • พิมพ์ดีดได้คล่อง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • เขียนคอนเท้นเกี่ยวกับ รถยนต์
 • เขียนคอลั่ม รถแต่ง รถยนต์
 • มีออกนอกสถานที่เป็นบางครั้ง

รายได้ : พิจารณาตามความสามารถ


พนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง บุคลิกดูดี
 • ชำนาญการใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องการทำบัญชี
 • พิมพ์ดีดได้เร็ว
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • เรียนจบด้านการบัญชี

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • ทำงานด้านบัญชีต่างๆ รายรับรายจ่าย ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ตามลูกค้า
 • คำนวนเงินเดือน วันหยุด วันลา และค่าคอมมิสชั่น ของพนักงานในบริษัท
 • ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายได้ : พิจารณาตามความสามารถ

___________________________________________________________________________________________________________________

นักศึกษาฝึกงาน Graphic Design

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • ใช้โปรแกรมกราฟฟิกพื้นฐานได้
 • มีโน๊ตบุ๊คเป็นของตัวเอง
 • ส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายมาที่ Email : info@inet-rev.co.th
 • ระบุวันที่ต้องการฝึกงานมาด้วย

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง

สวัสดิการ

 • ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ประกันสังคม
 • ฯลฯ

หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ส่ง E-Mail สมัครงาน, ประวัติ (Resume) และแนบตัวอย่างหรือลิงค์ ของผลงาน (ถ้ามี) พร้อมระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการมาที่ info@inet-rev.co.th โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครใน Subject ของ E-Mail ด้วย ทางเราจะติดต่อกลับเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอมี่ 0880-900-800

สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ ใกล้ๆ Impact Challenger